Агрономічне відділення Технологічне відділення Економічне відділення

Агрономічне відділення

Технологічне відділення

Економічне відділення

ПУБЛІЧНИЙ ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ ТА ЗВІТІВ ЩОДЕННИКІВ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ

30 та 31 травня 2019 року в коледжі відбувся публічний захист курсових робіт та звітів – щоденників з проходження виробничої переддипломної практики студентами спеціальності «Облік та оподаткування»

IMG 20190530 095736

Для захисту була створена комісія у складі керівника з практичного навчання Ситник Т.П., завідувача та викладачів економічного відділення Гриценко О.Д., Трішіної Л.П., Мочульської Т.В. Також були запрошені студенти другого курсу групи Б-21.

Базою проходження виробничої практики були сільськогосподарські підприємства Іллінецького району Вінницької області.

IMG 20190530 095655

Ніжник Тетяна, Бондар Леся та Сливка Анжела проходили практику на базі ТОВ «Україна» с. Тягун, Мороз Катерина та Онофрійчук Оксана - в ПАТ «Жорнище» с. Жорнище, Ярова Катерина - в ФГ «Копіївський лан» с. Копіївка, Нікіташ Наталія – у ТОВ «Іллінецьке», Шпак Валентина - .на базі ІДАК, Сігнаєвська Карина – в ПрАТ «Зернопродукт».

IMG 20190530 094757

В результаті проходження виробничої практики студенти закріпили теоретичні знання та отримали практичні навички з облікової роботи.

IMG 20190530 110521

Майбутні спеціалісти обліку підготували презентації. Доповідаючи вони розповіли  про нові технології та методи організації обліку в господарствах; проаналізували фінансово-господарську діяльність підприємств; розкрили порядок ведення обліку у виробничих підрозділах. Також повідомили про взаємовідносини підприємств з банківськими установами, фінвідділом, фіскальними органами, Держказначейством та іншими державними установами. Поділились набутим досвідом про порядок ведення бухгалтерського обліку в центральній бухгалтерії а саме розрахунків з дебіторами та кредиторами, розрахунків за виплатами працівникам, матеріальних цінностей, поточних біологічних активів, необоротних активів, прямих та непрямих витрат основного та допоміжного виробництва, доходів, витрат і результатів діяльності.

IMG 20190530 104740

По ходу захисту студенти молодших курсів ставили питання щодо організації проходження практики,  а одногрупники по темі розповіді.

                                                                                                        Викладач економічних дисциплін Трішіна Л. П.

Top