Агрономічне відділення Відділення лісового господарства, садово-паркового господарства та консервування Технологічне відділення Економічне відділення

Агрономічне відділення

Відділення лісового господарства, садово-паркового господарства та консервування

Технологічне відділення

Економічне відділення

«ЗАПОРУКА УСПІХУ СТУДЕНТА – УМІННЯ ГРАМОТНО СПІЛКУВАТИСЯ»

07 листопада 2018 року психологом та вихователем коледжу, в затишній домашній атмосфері гуртожитку №2, у вечірній час, для студенток старших курсів, проводився дайджест з елементами тренінгу.

                                                                                                  Індивідом народжуються, 

                                                                                         особистістю стають,

                                                                                                      індивідуальність відстоюють.

                                                                                                                                      А.Г.Асмолов

 

2

Тему обрали актуальну для повсякденного життя кожної людини – міжособистісне спілкування.

4

Метою заходу було залучення студентів в спільну командну діяльність; сприяння мобілізації уваги учасників і залучення їх в розв’язання групової задачі; вироблення стратегії командної взаємодії, співпраці; розвиток навичок роботи в групі; розвиток уміння самоаналізу і подолання психологічних бар’єрів, що заважають повноцінному самовираженню; формування навичок емпатійного спілкування, сприяння самопізнанню; за допомогою активної ігрової взаємодії удосконалення комунікативних та соціальні компетентності; показ важливості прояву щирого доброзичливого відношення до співбесідника для успішності комунікативного процесу.

3

Студенти активно брали участь у обговоренні наданих їм ситуативних завдань, робили логічні висновки та  отримали позитивні емоції від корисної інформації яка їм допоможе в повсякденному житті.

                                                                                                                                                         Психолог Галина Комасюк

Top